За да използвате batterymarket.bg пълноценно е необходимо да разрешите използването на Javascript във вашия браузър. Ако не разрешите използването на Javascript няма да можете да използвате пълноценно всички функции,както и да завършите вашата поръчка.

Количка

0 артикула

БАТЕРИЯ 4R25 - 6V

Филтри
«1»

Батерии 4R25 - 6V

Основна информация за батерии 4R25 6V

Батерии 4R25 6V се използват предимно за захранване на аварийна сигнализация, аварийно осветление и осново захранване осветителни табели и лампи за пътна сигнализация. Съответно изискванията към тях са изключително големи и те трябва да отговарят на тях в целия обем от време в който се използват. Основното предназначение на батерии 4R25 6V е да осигурят стабилна работа при големи вибрации и удари, поради което е заменен съединителния похват от клеми към пружини или директна връзка с резба, както при автомобилните акумулатори, в сравнение с другите алкланли и цинкови стандартни батерии.

 

Конструктивни характеристики на батериите 4R25 6V

По отношение на батерия 4R25 6V отличаваме две конструктивни разновидности, предвид горе изброените изисквания: 

  • 4R25-Y 6V ( пружинен тип )
  • 4R25-X 6V (с резба) 

 

За втория тип конструкция бихме казали, че все по-рядко се използва и се използват предимно пружинен тип батерии 4R25-Y 6V, поради по-лесен монтаж и надеждност от гледна точка на вибро и ударо-устойчивост. Поради големия си размер тези батерии стават все по неатрактивни за използване в бита, предвид и големината на устройствата в които се влагат, но в индустрията и в пътната сигнализация все още са незамeними на този етап. 

 

Най-купуваната батерия 4R25 6V
Батерия 4R25 Camelion 4R25 6V - купете от нас сега!

Видове батерии 4R25 според химичния им състав

Според химичния състав батерии 4R25 6V биват алкални и цинк-карбонови или за по-кратко цинкови. Съответно обозначението им е за алкалните батерии, както следва: 

 

  • 4LR25-X или 4LR25-Y според конструкцията 

 

и за батерии цинк-карбон

 

  • 4R25-X или 4R25-Y

 

В най-честия случай батерия 4LR25 се изпълняват в пластмасов корпус със стандартни размери, като захранващи елементи се използват 4 последователно свързани елемента F размер или R25 от по 1.5V, респективно LR25 за алкалните батерии. В зависимост от конструкцията, пружините или резбовите шпилки се разполагат винаги по диагонал, като "+" е в самия ъгъл, а "-" е центриран в средата. 

Малки производители са предлагали преди време комбиниран тип батерии 4R25 с пружина и винт едновременно, като пружината може да се премахне и на нейно място да се навият 2 шпилки включени в комплекта с батерията. Така или иначе този "стандарт" не се наложи със времето и най-големите производители на батерии 4R25 си запазиха конструкциите предвидени по международния класификационен стандарт. 

 

Производители на батерии 4R25 и означения

На българския пазар са се наложили няколко марки батерии 4R25, като трябва да отбележим, че всички батерии са на много схона цена и качество. В таблицата по-долу сме описали най-често предлаганите батерии 4R25 на пазара, то ние се стремим да поддържаме всички в определени количества предвид реализираните одажбипрез годините

 

Основна информация за батерии 4R25 6V

Конструктивни характеристики на батериите 4R25 6V

Видове батерии 4R25 според химичния им състав

Производители на батерии 4R25 и означения